Sản phẩm phân phối ở những đâu? mình đang ở nước ngoài.

Nguyễn Văn Trường hỏi:

Chào quý công ty, tôi đã sử dụng sản phẩm được 5 tháng, thấy tình trạng cải tiến rất tốt. Hiện tại, tôi sắp phải đi Mỹ công tác, sản này có thể mua tại Mỹ được không? Hoặc tôi phải làm thế nào để mua được sản phẩm để sử dụng tại Mỹ.

Bác sĩ : trả lời:

Bình luận