Tư vấn giúp mình với

Hùng hỏi:

Tôi bị gan nhiễm mỡ, muốn sử dụng sản phẩm hepa, bao nhiêu tiền 1 hộp và sử dụng như thế nào? có thể tư vấn giúp tôi với

Bác sĩ : trả lời:

Bình luận